Az adatlap kitöltését követően a rendszer generál belőle egy pdf-t, amit le tudsz majd tölteni.
Ezt kinyomtatva, alá kell írnod és vissza kell juttatni hozzánk!

TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ NYILATKOZAT

Alulírott támogatást igénylő azzal a kérelemmel fordulok a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségéhez (MAKSZ), hogy a meghirdetett „MAKSZ MENTŐÖV’ programban 14.000.000 Ft keretösszeg erejéig elérhető támogatási keretösszegből egy igénylő részére adható legfeljebb 150.000 Ft / fő összegű támogatást a részemre megítélni és folyósítani szíveskedjék.

Igénylő személyes adatai

Igénylő munkaviszonyával kapcsolatos adatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok valósak, azokat a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, mint közös adatkezelők részére adtam meg előzetes tájékoztatáson alapuló azon kifejezett adatkezelési hozzájárulásommal, hogy a támogatás megítélése és annak esetleges folyósítása körében kezelésre és felhasználásra kerüljenek.

Tudomással bírok arról, hogy az adataimat amennyiben a támogatást nem kapom meg az adatkezelők a nemleges tájékoztatást követő 30 napra törlik. Amennyiben a támogatást megkapom, úgy a személyes adataimat az adatkezelők a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig megőrzik.

Tudomással bírok arról, hogy a támogatás elbírálására az igénylések beérkezésének sorrendjében, méltányossági alapon kerül sor egészen a keretösszeg kimerüléséig.

Tudomással bírok arról, hogy a támogatásra való jogosultságot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége szuverén módon, mérlegelés alapján bírálja el, annak sem elutasítása, sem megítélése indokolására nem köteles. Tudom, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kizárólag a megítélt támogatás összegének kiutalásáért felel.

Elfogadom, hogy a támogatás igénylés feltétele, hogy a támogatás igénylése időpontjában nem töltök be egyszerre több munkaviszonyt, amely állapotot a támogatás jóváírásáig fenntartok.

Tudomással bírok arról, hogy a támogatás legmagasabb összege 150.000 Ft / fő, amely legfeljebb 75.000 Ft / havi összegben kerülhet kiutalásra a részemre.

Vállalom, hogy amennyiben a programról, vagy a támogatásról kommunikálok, akkor azt megfelelő módon, stílusban, annak céljaival és szándékával egyezően, a benne résztvevők jó hírét nem sértő módon teszem.

Kifejezettem tudomásul veszem és vállalom, hogy amennyiben a pályázat jelen nyilatkozatban szereplő elveit és szabályait megsértem, valótlan adatot szolgáltatok, vagy nem megfelelő kommunikációval a pályázatot vagy benne résztvevőket megsértem, úgy függetlenül attól, hogy a támogatást elnyertem, vagy sem, a támogatás összegének a dupláját vagyok köteles kötbérként a MAKSZ részére megfizetni.